Aktuality
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

IWWF EMS

Nová stránka medzinárodnej federácie https://ems.iwwf.sport/

MImoriadne zasadnutie ZD

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW. 13.8.2020 o 16:00 v klube vodného lyžovania Piešťany (Rekreačná ulica 23) Program: Prerokovanie Výročnej správa s dodatkom audítora so súladom s účtovnou závierkou 2. Úprava rozpočtu vzhľadom na novelu zákona zo 4.6.2020 a Covid-19 3.Rôzne

Sponzorské zmluvy

Nakoľko Informačný systém športu disponuje funkčným registrom zmlúv, stráca účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude[…] čítať ďalej

Pozvánka Zhromaždenie delegátov SZVW

Z h r o m a ž d e n i e  d e l e g á t o v  S Z V W  sa uskutoční v sobotu 13. júna 2020 o 13,oo hod. v  Klube vodného lyžovania a vodných športov Piešťany (Rekreačná ulica)

Video odkaz

Video odkaz prezidenta IWWF – José Antonio Pérez Priego

Posunutie termínu MS 2019 wakeboard / wakeskate

2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships Rescheduled  Dear Friends, In light of current events affecting most countries, the IWWF and Thailand Extreme Sports Association (TESA) have agreed to reschedule the 2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships, originally planned for September 2020, to 25th – 31st January 2021.  The event will be held at ESC Thai Wake Park, located in the[…] čítať ďalej

Sezóna 2019

Vďaka svojim úspešným reprezentantom ostáva slovenské vodné lyžovanie aj v roku 2019 v popredí Svetového vodného lyžovania a to vo všetkých svojich odvetviach: vodné lyžovanie za člnom, vodné lyžovanie a wakeboarding za vlekom, wakeskating za vlekom. Vodné lyžovanie za vlekom Jednou z najvýraznejších postáv slovenského vodného lyžovania je Alexander Vaško ml., člen Klubu vodného lyžovania TRIXEN Košice. V roku 2019 bol[…] čítať ďalej