Aktuality
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

2% darujte

Chceli by sme Vás požiadať o darovanie 2% z daní pre Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu K tomu budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu min. 40 hodín v roku 2020 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od nej potvrdenie):

IWWF EMS

Nová stránka medzinárodnej federácie https://ems.iwwf.sport/

MImoriadne zasadnutie ZD

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW. 13.8.2020 o 16:00 v klube vodného lyžovania Piešťany (Rekreačná ulica 23) Program: Prerokovanie Výročnej správa s dodatkom audítora so súladom s účtovnou závierkou 2. Úprava rozpočtu vzhľadom na novelu zákona zo 4.6.2020 a Covid-19 3.Rôzne

Sponzorské zmluvy

Nakoľko Informačný systém športu disponuje funkčným registrom zmlúv, stráca účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude[…] čítať ďalej

Pozvánka Zhromaždenie delegátov SZVW

Z h r o m a ž d e n i e  d e l e g á t o v  S Z V W  sa uskutoční v sobotu 13. júna 2020 o 13,oo hod. v  Klube vodného lyžovania a vodných športov Piešťany (Rekreačná ulica)

Video odkaz

Video odkaz prezidenta IWWF – José Antonio Pérez Priego

Posunutie termínu MS 2019 wakeboard / wakeskate

2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships Rescheduled  Dear Friends, In light of current events affecting most countries, the IWWF and Thailand Extreme Sports Association (TESA) have agreed to reschedule the 2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships, originally planned for September 2020, to 25th – 31st January 2021.  The event will be held at ESC Thai Wake Park, located in the[…] čítať ďalej