Kritéria pre zaradenie

Do  CTM  sa zaraďujú talentovaní športovci na základe  splnenia základných výkonnostných tried, ktoré  dosiahli v predchádzajúcom roku, alebo v aktuálnom roku na pretekoch s minimálnou homologáciu normal.

Výkonostné triedy juniori/ juniorky do 17 r – člny:

Juniori Juniorky
Špecializácia 2 disciplíny špecializácia 2 disciplína
Triky 2260 2000 1750 1500
Slalom 6 bóji / 49 6 bóji / 46 6 bóji /43 6 bóji /40
skoky 20 m 20 m 18 m 15 m

 

Výkonostné triedy dorastenci / dorastenky do 14 r – člny:

Dorastenci Dorastenky
Špecializácia 2 disciplíny špecializácia 2 disciplína
Triky 800 600 600 400
Slalom 6 bóji / 37 3 bóji / 37 6 bóji /34 3 bóji /34
skoky 14 m 12 m 10 m 10 m

 

Výkonostné triedy juniori/ juniorky do 19 r – vleky:

Juniori Juniorky
Špecializácia 2 disciplíny špecializácia 2 disciplína
Triky 3250 3000 1750 1500
Slalom 6 bóji / 49 6 bóji / 46 6 bóji /43 6 bóji /40
skoky 20 m 20 m 16 m 16 m

 

Výkonostné triedy dorastenci/ dorastenky do 15 r – vleky:

Dorastenci Dorastenky
Špecializácia 2 disciplíny špecializácia 2 disciplína
Triky 800 600 600 400
Slalom 6 bóji / 43 6 bóji / 40 6 bóji /31 3 bóji /31
skoky 14 m 12 m 10 m 10 m

 

Výkonostné triedy kategória do 23 r – člny:

Muži ženy
Špecializácia 2 disciplíny špecializácia 2 disciplína
Triky 2400 2000 1600 1200
Slalom 6 bóji / 49 6 bóji / 46 6 bóji /40 6 bóji /37
skoky 30 m 26 m 20 m 18 m

Zásady prideľovania účelových prostriedkov na  talentovanú mládež

SZVW prerozdeľuje finančné prostriedky pre talentovanú mládeže SR (ďalej CTM) na základe zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a na základe zmluvy O poskytnutí prespevku uznanému športu medzi Ministerstvom školstva SR a SZVW a to v minimálnej výške 20% z celkovej čiastky príspevku

Tieto budú využívané na sústredenia talentovanej mládeže. Prideľovanie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie vychádza zo spoločných kritérií pre všetky sekcie – člny, vleky, wakeboard. Každá sekcia prioritne pripraví minimálne jedno sústredenie vo vhodnom čase na prípravu počas letnej sezóny .Taktiež pripraví jedno sústredenie v zimnom období na zlepšenie športovej kondície mládeže. Pre hospodárske zabezpečenie týchto výjazdov platí jednotná smernica platná pre daný rok.

V závislosti od výšky príspevku na talentovanú mládež budú tieto prostriedky použité  na zabezpečenie športovej činnosti talentovanej mládeže po predložení vyúčtovania a schválení výkonným výborom SZVW.