Rekordy

Platné rekordy člny aktualizovane 2023

Platné rekordy člny

ČLNY
Člny – Muži Člny – Ženy
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 9110 3.00/58/10,25 62,3 m 5640 2.00/55/11.25 44,7m
Meno Bartalský Bartalský, Mlynek Bartalský Kolesárová Kolesárová Kolesárová
Rok 2014 2014, 2018 2016 2007 2007 2006
Člny – Juniori Člny – Juniorky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 6950 5.00/58/11.25 52.7m 4540 0,50/55/12.00 35,1m
Meno Bartalský Mlynek Bartalský Medvecová Kolesárová
Kolesárová, Oravcová
Rok 2004 2007 2005 1995 2002 2002, 2018
Člny – Dorastenci Člny – Dorastenky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 5250 0.50/55/11.25 38.7m 3240 1.50/55/14.25 28,6m
Meno Mlynek Mlynek Mlynek Kolesárová Kolesárová Vráblová
Rok 2004 2005 2005 1998 1999 2003

Platné rekordy člny – rok 2012

 

Člny – Muži

Člny – Ženy

TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 8880 2.00/58/10,25 61,8m 5640 2.00/55/11.25 44,7m
Meno Bartalský Bartalský Bartalský Kolesárová Kolesárová Kolesárová
Rok 2013 2013 2008 2007 2007 2006
Člny – Juniori Člny – Juniorky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 6950 5.00/58/11.25 52.7m 4540 0,50/55/12.00 35,1m
Meno Bartalský Mlynek Bartalský Medvecová Kolesárová Kolesárová
Rok 2004 2007 2005 1995 2002 2002
Člny – Dorastenci Člny – Dorastenky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 5250 0.50/55/11.25 38.7m 3240 1.50/55/14.25 28,6m
Meno Mlynek Mlynek Mlynek Kolesárová Kolesárová Vráblová
Rok 2004 2005 2005 1998 1999 2003

Platné rekordy člny – rok 2014

Platné rekordy člny – rok 2012

Muži Ženy
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 8430 1.00/58/10,25 61,8m 5640 2.00/55/11.25 44,7m
Meno Kováč Bartalský Bartalský Kolesárová Kolesárová Kolesárová
Rok 1989 2012 2008 2007 2007 2006
             
Juniori Juniorky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 6950 5.00/58/11.25 52.7m 4540 0,50/55/12.00 35,1m
Meno Bartalský Mlynek Bartalský Medvecová Kolesárová Kolesárová
Rok 2004 2007 2005 1995 2002 2002
             
Dorastenci Dorastenky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 5250 0.50/55/11.25 38.7m 3240 1.50/55/14.25 28,6m
Meno Mlynek Mlynek Mlynek Kolesárová Kolesárová Vráblová
Rok 2004 2005 2005 1998 1999 2003

Platné rekordy člny – rok 2011

Člny – Muži Člny – Ženy
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 8430 4.00/58/10,75 61,8m 5640 2.00/55/11.25 44,7m
Meno Kováč Bartalský Bartalský Kolesárová Kolesárová Kolesárová
Rok 1989 2011 2008 2007 2007 2006
Člny – Juniori Člny – Juniorky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 6950 5.00/58/11.25 52.7m 4540 0,50/55/12.00 35,1m
Meno Bartalský Mlynek Bartalský Medvecová Kolesárová Kolesárová
Rok 2004 2007 2005 1995 2002 2002
Člny – Dorastenci Člny – Dorastenky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 5250 0.50/55/11.25 38.7m 3240 1.50/55/14.25 28,6m
Meno Mlynek Mlynek Mlynek Kolesárová Kolesárová Vráblová
Rok 2004 2005 2005 1998 1999 2003