Zloženie predsedníctva a komisií

Predsedníctvo SZVW  volené 27.4.2019 na   4 roky    
           
1. Mgr. Vaško Alexander – predseda SZVW
– sekcia vleky
– TMK
  +421 903 623 112 vasko@iqservis.sk
2  Mgr. Marek Mlynek  – sekcia člny
– TMK
     
3 Richard Kolozsi – sekcia wakeboard
– sekcia wakeskate
  +421 904 506 040 richard.kolozsi@gmail.com
4. Ing. Oravec Ivan  ŠTK
– TMK
– sekcia mládež
  +421 905 458 371 ivan.oravec.pn@gmail.com
 
5. Kunert Elena -komisia rozhodcov   +421 903 807 942 ekunert@gmail.com
           
Generálny sekretár SZVW        
           
1. Ing. Oravcová Denisa     +421 905 712 830 waterski@waterski.sk
           
Revízna komisia  apríl 2018   na 5 roky    
           
1. Miloš Kusý – kontrolór   +421 903 777 084 zk@nextra.sk
2. Ing. Bartalský Boris – člen   +421 911 904 509 bartalskyb@mail.t-com.sk
3. Kizek František – člen   +421 911 721 040 puco.kizek@zoznam.sk
           
Komisia rozhodcov        
           
           
2. Kunert Elena – predseda   +421 903 807 942 ekunert@gmail.com
3. Kucharovič Pavol – člen   +421 918 529 047 pavol.kucharovic@gmail.com
           
Trénersko metodická komisia        
           
1. Mgr. Vaško Alexander – člen   +421 903 623 112 vasko@iqservis.sk
2. Mgr. Marek Mlynek – člen      
3. Ing. Oravec Ivan – člen
– sekcia mládež
  +421 905 458 371 ioravec@javastat.net

Komisiu na riešenie sporov

Komisiu na riešenie sporov zostavuje Predsedníctvo SZVW účelovo v prípade podnetu na riešenie sporu členov SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na riešenie sporu. Komisia na riešenie sporov sa riadi osobitným predpisom.

Disciplinárna komisia

Disciplinárnu komisiu zostavuje účelovo v prípade podnetu na disciplinárne riešenie členov SZVW Predsedníctvo SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na disciplinárne riešenie, pričom disciplinárna komisia sa riadi osobitným predpisom.

Predsedníctvo

Komisie