Zloženie predsedníctva a komisií

Predsedníctvo SZVW  volené 26.4.2015 na   4 roky
1. Mgr. Vaško Alexander - predseda SZVL
- sekcia vleky
- TMK
Olšovany 148
044 19 Olšovany
+421 903 623 112 vasko@iqservis.sk
2  Mgr. Tichý Andrej  - sekcia člny
- TMK
 Záhradná 26
902 01 Pezinok
 +421 915 877 787  a.tichy@next-com.sk
3 Richard Kolozsi - sekcia wakeboard
- sekcia wakeskate
Ďumbierska 4
83101 Bratislava
+421 904 506 040 richard.kolozsi@gmail.com
4. Ing. Oravec Ivan  ŠTK
- TMK
- sekcia mládež
Heinolská 11
921 01 Piešťany
+421 905 458 371 ivan.oravec.pn@gmail.com
5. Kunert Elena -komisia rozhodcov F. Kráľa 42
902 01 Pezinok
+421 903 807 942 ekunert@gmail.com
Generálny sekretár SZVW
1. Ing.Oravcová Denisa Dom športu, Junácka 6
832 80 Bratislava
+421 905 712 830 waterski@waterski.sk
Revízna komisia   volené 26.4.2015   na 4 roky
1. Kizek František - predseda Ratnovce 344
922 31 Ratnovce
+421 911 721 040 puco.kizek@zoznam.sk
2. Ing. Bartalský Boris - člen Šoltésovej 25
052 01 Sp. Nová Ves
+421 911 904 509 bartalskyb@mail.t-com.sk
3. Vrábel Ján - člen Fínska 9
921 01 Piešťany
+421 905 276 217 vsport@age.sk
Komisia rozhodcov
1. Kusý Miloš - predseda Siladická 9
900 28 Zálesie
+421 903 777 084 milos.kusy@dimar.sk
2. Kunert Elena - člen F. Kráľa 42
902 01 Pezinok
+421 903 807 942 ekunert@gmail.com
3. Kucharovič Pavol - člen Teplická 27/108
921 01 Piešťany
+421 918 529 047 pavol.kucharovic@gmail.com
Trénersko metodická komisia
1. Mgr. Vaško Alexander - člen Olšovany 148
044 19 Olšovany
+421 903 623 112 vasko@iqservis.sk
2. Mgr. Tichý Andrej - člen Záhradná 26
902 01 Pezinok
+421 915 877 787 a.tichy@next-com.sk
3. Ing. Oravec Ivan - člen
- sekcia mládež
Heinolská 11
921 01 Piešťany
+421 905 458 371 ioravec@javastat.net

Komisiu na riešenie sporov

Komisiu na riešenie sporov zostavuje Predsedníctvo SZVW účelovo v prípade podnetu na riešenie sporu členov SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na riešenie sporu. Komisia na riešenie sporov sa riadi osobitným predpisom.

Disciplinárna komisia

Disciplinárnu komisiu zostavuje účelovo v prípade podnetu na disciplinárne riešenie členov SZVW Predsedníctvo SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na disciplinárne riešenie, pričom disciplinárna komisia sa riadi osobitným predpisom.

Predsedníctvo

Komisie