Hospodárske smernice

Hospodarske smernice 2016

hosp. smernice_2012

Registračné poplatky

* V zmysle Stanov SZVL a rozhodnutia ZD konaného v roku 2015 v Piešťanoch je každý klub povinný uhradiť členský poplatok 65,-EUR za klub a jednotlivých členov SZVL a poplatok 5,- EUR za každého jedného aktívneho registrovaného pretekára.

Členské poplatky Vás žiadame uhradiť: * na účet SZVL, číslo účtu: 1781704151/0200, * platbu uhradiť do 10. apríla 2016,

Platbu uhradiť s nasledovným variabilným symbolom:

141 001 * Inter Bratislava

141 004 * Gransat Košice

141 007* TRIXEN Košice

141 002 * Piešťany

141 005 * VHZ Košice

141 009 * MAXX sport club Košice

141 003 * Sp. N. Ves

141 006 * Internacionál Ke

141 010 * RIDE Košice

141 011 * WAKE sport Bratislava