Hospodárske smernice

Smernica hospodárska SZVW   platné od 27.4.2019

Hospodarske smernice 2016

hosp. smernice_2012

Registračné poplatky

Registračný poplatok  člena SZVW :

  • riadny člen ( športový klub):           65,-€
  • individuálny člen ( fyzická osoba):
    • a) športovec:                              5,-€
    • b) športový odborník:              2 -€
  • mimoriadny člen :                              2.-€

Definícia člena SZVW je uvedené v stanovách SZVW, Druhá časť- Členstvo

Členské poplatky Vás žiadame uhradiť: * na účet SZVW, číslo účtu: 1781704151/0200

Platbu uhradiť s nasledovným variabilným symbolom:

141 001 * Inter Bratislava

141 004 * Gransat Košice

141 007* TRIXEN Košice

141 002 * Piešťany

141 005 * VHZ Košice

141 009 * MAXX sport club Košice

141 003 * Sp. N. Ves

141 006 * Internacionál Ke

141 010 * RIDE Košice

141 011 * WAKE sport Bratislava