Zmluvy

2023

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

2022

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0038/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0038/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022

zmluva _preteky_ BWC SZVW_2022

zmluva _preteky_ KVLVS_SZVW_2022

zmluva _preteky_ Trixen_SZVW_2022

Zmluva AŠK 2022 do 23r

Zmluva BWC 2022 do 23r

Zmluva KVLVS 2022 do 23r

Zmluva Trixen 2022 do 23r

Zmluva o sponzorstve Trixen

2021

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021

zmluva _preteky_ KVLVS_SZVW_2021

zmluva _preteky_ Trixen_SZVW_2021

Zmluva AŠK 2021 do 23r

Zmluva BWC 2021 do 23r

Zmluva KVLVS 2021 do 23r

Zmluva Trixen 2021 do 23r

Zmluva Top Tím Vaško 2021

Dohoda_vozidlo_alexander vasko_2021

2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0071/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0191/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu- príspevok uznanému športu

Mandátna zmluva

2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0051/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0186/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019

Zmluva č. 0051/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019

Zmluva č. 0186/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019

Zmluva č. 0386/2019/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2019

Zmluva ASK 2019 do 23r

Zmluva BWC 2019 do 23r

Zmluva Kluby SZVW 2019 do 23r

Zmluva KVLVS 2019 do 23r

Zmluva SNV 2019 do 23r

Zmluva Trixen 2019 do 23r

Dodatok ľ.1 Zmluva ASK 2019 do 23r

Dodatok ľ.1 Zmluva BWC 2019 do 23r

Dodatok ľ.1 Zmluva KVLVS 2019 do 23r

Dodatok ľ.1 Zmluva SNV 2019 do 23r

Dodatok ľ.1 Zmluva Trixen 2019 do 23r

2018

Zmluva Kluby SZVW 2018_01KVLVS

Zmluva Kluby SZVW 02_2018_ASK Inter Bratislava

Zmluva Kluby SZVW 2018_03 Trixen

Zmluva Kluby SZVW 04_2018_BWC

Zmluva Kluby SZVW 2018_05 SNV

kupna zmluva_01_2018

kupna zmluva_02_2018

2017

2017-DOT-Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu_odmeny športovcom

2017-Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu-Príspevok NŠZ

2017-Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu-športovec

Zmluva Zuzka 2017

Zmluva Kluby SZVW 2017_Trixen

Zmluva Kluby SZVW 2017_SNV

Zmluva Kluby SZVW 2017_KVLVS Piestany

Zmluva Kluby SZVW 2017_BWC

Zmluva Kluby SZVW 2017_ASK Inter Bratislava

Dohoda na r.2017,18