AntiDoping

Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky (SR) boli vytvorené ako súčasť národného antidopingového programu. Tento dokument je vykonávacím predpisom Svetového antidopingového kódexu 2015, ktorý je základným a univerzálnym dokumentom, z ktorého vychádza svetový antidopingový program.

Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú platné pre športové zväzy a ich členov v Slovenskej republike. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových akcií zväzu.

2021 02 15 Edukacny-plan-2021_SZVW

Prehľad najdôležitejších informácií pre športovcov:

Antidopingova regulacia v skratke

STRÁNKA  https://www.antidoping.sk/zakazanelatky slúži na vyhľadávanie liekov, a vyhodnotenie, či sú alebo nie sú povolené z hľadiska dopingového účinku.

STRÁNKA  https://www.antidoping.sk/vyzivove-doplnky tu sa môžete informovať o minimalizácii rizika kontaminácie výživových doplnkov zakázanými látkami.

STRÁNKA https://www.antidoping.sk/dopingova-kontrola -čo znamená dopingová kontrola.

Projekt elektronického vzdelávania, ktorý je zverejnený na web stránke SADA – odkaz http://sada.triagonal.net/.

Ide o kurz, kde je jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly. Získané poznatky je možné následne overiť v on-line kvíze. (Kurzy odporúčame realizovať buď individuálnou komunikáciou s jednotlivými športovcami – reprezentantmi SR, počas reprezentačných zrazov a sústredení, alebo priamou komunikáciou so SADA)