AntiDoping

STRÁNKA   www.zakazanelatky.sk, slúži na vyhľadávanie liekov, a vyhodnotenie, či sú alebo nie sú povolené z hľadiska dopingového účinku.

Zároveň na tejto stránke nájdete užitočné informácie o terapeutických výnimkach, ako aj rôzne aktuality súvisiace s antidopingovou problematikou.

Príručka pre športovca ZOZNAM 2017

Projekt elektronického vzdelávania,ktorý je zverejnený na web stránke SADA – odkaz http://sada.triagonal.net/.

Ide o kurz, kde je jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly. Získané poznatky je možné následne overiť v on-line kvíze. (Kurzy odporúčame realizovať buď individuálnou komunikáciou s jednotlivými športovcami – reprezentantmi SR, počas reprezentačných zrazov a sústredení, alebo priamou komunikáciou so SADA)