AntiDoping

Čo je doping?

Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.11.

Podľa Kódexu je povinnosťou športovca ovládať antidopingové pravidlá a vedieť, čo znamená ich porušenie. Porušenie antidopingových pravidiel neznamená len „pozitívny test“, ktorý Kódex definuje ako nepriaznivý analytický nález. Porušením antidopingových pravidiel je napríklad aj držba zakázaných látok alebo používanie zakázaných metód.

Aktuálne informácie na stránke https://www.antidoping.sk/

Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky (SR) boli vytvorené ako súčasť národného antidopingového programu. Tento dokument je vykonávacím predpisom Svetového antidopingového kódexu 2015, ktorý je základným a univerzálnym dokumentom, z ktorého vychádza svetový antidopingový program.

Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú platné pre športové zväzy a ich členov v Slovenskej republike. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových akcií zväzu.

Edukacny-plan-2023_SZVW

Prehľad najdôležitejších informácií pre športovcov

Práva a povinnosti športovca

Športovec má isté práva a povinnosti:

  • Musí ovládať a akceptovať všetky antidopingové pravidlá.
  • Nesie zodpovednosť za všetky látky, ktoré sa dostanú do jeho tela, čiže za všetko, čo konzumuje a pije, vrátane liekov a doplnkov výživy, ktoré užíva. Základné pravidlo je, čo je v tvojom tele, za to si aj zodpovedný.
  • Musí byť dostupný pre odber vzoriek za účelom dopingovej kontroly.
  • Musí informovať zdravotnícky personál o tom, že podlieha antidopingovým pravidlám a nesmie užiť liečbu obsahujúcu zakázané látky. Taktiež berie na seba zodpovednosť, že každá podstúpená liečba nie je v rozpore s Kódexom.
  • Musí spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.

Antidopingova regulacia v skratke

STRÁNKA  https://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/ slúži na vyhľadávanie liekov, a vyhodnotenie, či sú alebo nie sú povolené z hľadiska dopingového účinku.

STRÁNKA  https://www.antidoping.sk/vyzivove-doplnky tu sa môžete informovať o minimalizácii rizika kontaminácie výživových doplnkov zakázanými látkami.

STRÁNKA https://www.antidoping.sk/dopingova-kontrola -čo znamená dopingová kontrola.

STRÁNKA https://www.antidoping.sk/vzdelavacie-materialy/

Elearningové platformy sú určené pre športovcov, trénerov, lekárov, rodičov ale aj pre širokú verejnosť.

ADeL e vzdelávacia platforma určená pre športovcov, trénerov, lekárov či rodičov, ktorú kompletne vytvorila Svetová antidopingová agentúra.

I RUN CLEAN je vzdelávacia platforma Európskej atletiky, ktorá je okrem iných jazykov tiež preložená aj do slovenčiny.

Play true kvíz  je určený pre verejnosť, deti a dospelých, ktorí si chcú overiť svoje vedomosti v oblasti dopingu a antidopingu zábavnou formou

Podcasty

Projekt elektronického vzdelávania, ktorý je zverejnený na web stránke SADA – odkaz http://sada.triagonal.net/.

Ide o kurz, kde je jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly. Získané poznatky je možné následne overiť v on-line kvíze. (Kurzy odporúčame realizovať buď individuálnou komunikáciou s jednotlivými športovcami – reprezentantmi SR, počas reprezentačných zrazov a sústredení, alebo priamou komunikáciou so SADA)

Svetový antidopingový kódex 

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Svetový antidopingový kodex 2021