Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov

Na základe stanov SZVW :

Účastníkmi Zhromaždenia delegátov sú:

a) delegáti Klubov SZVW (ďalej len „Delegát“), ktorí sú štatutárnymi zástupcami klubov, združení alebo ním poverené osoby,

b) volení členovia:

1. jeden zástupca športovcov ak ho navrhne najmenej 30 aktívnych športovcov,

2. jeden zástupca rozhodcov ak ho navrhne najmenej 10 aktívnych rozhodcov,

3. jeden zástupca trénerov ak ho navrhne najmenej 5 aktívnych trénerov,

c) členovia Predsedníctva SZVW,

d) členovia Revíznej komisie,

e) pracovníci sekretariátu,

f) hostia, navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom ZD, prítomnosť ktorých musí schváliť ZD,

g) predkladatelia žiadosti o členstvo v SZVW.

Pre rok 2019 členovia ZD:

  • Ing. Martin Smieško – štatutár Klub vodného lyžovania Inter Bratislava
  • František Kizek – štatutár Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany
  • Richard Kolozsi – štatutár Bratislava wake club
  • Miroslav Hríbik- štatutár Eastern Sports o.z.
  • Ing. Miloslav Králik- štatutár Gransat Košice
  • Ing. Viliam Mjartan- štatutár Klub vodného lyžovania SNV
  • Mgr. Alexander Vaško- štatutár Trixen Košice
  • Ing. Miloš Kusý- štatutár VHZ Košice
  • členovia Predsedníctva, revíznej komisie

Zhromaždenie delegátov 2019

zapis_ZD 2019

Pozvánka ZD 2019

uznesenie_ZD 2019

Správa volebnej komisie 2019

PL_27042019

Zhromaždenie delegátov 2018

MZD2018

Pozvánka ZD 2018

Podklady k ZD_ hospodárenie 2017_ rozpočet 2018

uznesenie_ZD 2018

zapis_ZD 2018_

SZVL člny správa 18

Revízna správa SZVW za rok 2017

Správa rozhodcovskej komisie za rok 2017

Registračné poplatky 2018

Zhromaždenie delegátov 2017

zapis_Zhromazdenie delegatov 2017

uznesenie_ZD 2017-2

Revízna správa SZVW za rok 2016

 prezenčná listina

Zhromaždenie delegátov 2016

zapis_MZD 2016

MZD_uznesenie_2016

ZD_uznesenie_2016

zapis_ZD 2016

Zhromaždenie delegátov 2015

ZD_2015_zápis

Správa volebnej komisie 2015

Uznesenie ZD SZVL 2014

Zapis ZD SZVL 2014

ZD SZVL uznesenie 2013

ZD SZVL 2013 zápis

ZD uznesenie 2012

ZD zápis 2012

ZD uznesenie 2011

ZD zápis 2011