Rekordy

Platné rekordy vleky – rok 2018

VLEKY
Vleky – Muži Vleky – Ženy
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 10710 2.00/58/9,75 64,7m 6930 3.00/55/11.25 42,2m
Meno Vaško ml. Vaško ml. Vaško ml. Kolesárová Machová Cseploová
Rok 2015 2017 2015 2006 2002 2017
Vleky – Juniori do 19 rokov Vleky – Juniorky do 19 rokov
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 10550 5,00/58/10.75 55,1m 6270 1,00/55/11.25 37,6m
Meno Vaško ml. Saxa Vaško ml. Vráblová Boriková Cseploová
Rok 2013 2018 2013 2006 2017 2014
Vleky – Juniory do 15 rokov Vleky – Juniorky do 15 rokov
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 8770 4,50/58/10.75 40,8m 3970 2,00/55/11.25 32,7m
Meno Vaško ml. Saxa Zambory Boriková Boriková Cseploová
Rok 2009 2017 2018 2015 2015 2011

Platné rekordy vleky – rok 2012

Vleky
Muži Ženy
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 9870 1.00/58/10,25 53,2m 6930 3.00/55/11.25 39.3m
Meno Vaško ml. Marcinčin Szász Kolesárová Machová Machová
Rok 2011 2010 2012 2006 2002 2003
 
Juniori Juniorky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 9870 2,50/58/10.75 53,1m 6270 1,00/55/12.00 35,1m
Meno Vaško ml. Marcinčin Vaško ml. Vráblová Vráblová/Cseploová Cseploová
Rok 2011 2003 2012 2006 2006/2012 2012
 
Dorastenci Dorastenky
TRIKY SLALOM SKOKY TRIKY SLALOM SKOKY
Výkon 8770 3,50/58/12.00 34,3m 3850 1,00/55/13.00 32,7m
Meno Vaško ml. Hynek Vaško ml. Kolesárová Pavelková Cseploová
Rok 2009 2011 2009 1999 1999 2011