Talentovaná mládež

Metodika práce s mládežou ajeho zaradenie do talentovanej mládeže

 

Aktuálna situácia vo vodnom lyžovaní a vo wakeboardingu na Slovensku je v značnej miere závislá na entuziazme a možnostiach  rodičov  ( časových, finančných …..)  To najmä v klasickom vodnom lyžovaní za člnom a za vlekom.  V mladších odvetviach vodného lyžovania, ktorými sú wakeboard a wakeskating je situácia pozitívnejšia vzhľadom na menšiu náročnosť a prístupnosť.  Pre mládež je to niečo nové, prístupnejšie, finančne menej náročné a je tam pre nich tak potrebný adrenalin.

 

Každoročne sa v  kluboch robia nábory a výbery detí.  Za člnom a vlekom sa tréner věnuje mladým adeptom a postupuje od jednoduchých činností =  zvládnutia postoja a pohybu na na vode,  k stále náročnejším činnostiam –  cvikom v akrobatickej jazde ( ktoré sú ohodnocené bodmi ),

zvládnutie  slalomovej trate

zvládnutie skokov

Tomu zodpovedajú  rôzne vekové kategórie vekové kategorie:

nábory a výber                          vek    5 –  8 rokov

prípravka, mladší žiactvo        8 –  12 rokov

žiactvo     (dorast)                   10 – 14 rokov

mladší dorast /dauphins)         15  – 17 rokov

starší dorast   ( juniors )          16 –  19 rokov

kategória do 23r

 

Pozn.  V prípade , že pretekár, pretekárka zvládne na dostačujúcej úrovni požadované cviky v akroba-

tickej jazde,   slalom  pri vyššej rýchlosti  a  skoky,  tak môže byť preradený do vyššej kategorie

aj skôr.

Všetky deti sú v prípravnej fáze sledované a po dosiahnutí základnej výkonostnej triedy sú zaradené medzi talentovanú mládež.

 

Tréningová práca,  fyzické zaťaženie a  náročnosť  sú ovplyvňované telesným vývojom vo vekových kategóriách.

Primeraný  pohybový vývoj v mladšom školskom veku, dôležitom pre pohybový rozvoj, motorické návyky a rozvoj schopností  tak, aby na konci tohoto obdobia boli deti schopné vykonávať  koordinačne a pohybovo náročné cviky.