Aktuality

Sponzorské zmluvy

Nakoľko Informačný systém športu disponuje funkčným registrom zmlúv, stráca účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“).

Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude zverejňovať sponzorské zmluvy na webovom sídle MŠVVaŠ SR. Upozorňujeme, že sponzorovaný je povinný požiadať športovú organizáciu, ku ktorej má príslušnosť, o postup podľa § 104 ods. 4 zákona o športe tak, aby športová organizácia doplnila do príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systému športu.

Športová organizácia prostredníctvom prístupu správcu organizácie túto sponzorskú zmluvu môže zapísať sebe, svojej príslušnej organizácií a svojej príslušnej osobe (ak sú tieto zapísané v RPOŠ/RFOŠ) s výnimkou, ak sponzorom je subjekt, ktorý má sídlo mimo územia SR. Takúto zmluvu je v zmysle nižšie uvedeného zákona potrebné zverejniť na webovom sídle organizácie.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť vykazovať použitie finančných prostriedkov sponzorskej zmluvy.

SZVW doplní do Informačného systému aktuálne platné sponzorské zmluvy. Zmluvy, ktoré boli pred termínom 3.6.2020 zverejnené pôvodným spôsobom (vrátane kompletného použitia sponzorského) a už nie sú v platnosti, do ISŠ doplnené nebudú.

Pri zmluvách sa v ISŠ zverejňuje :

 1. Zmluvy o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia, najneskôr do 30 dní od podpisu
 2. Informáciu o spôsobe použitia sponzorského.

Zmluvy a informácie zasielajte na sekretariát SZVW waterski@waterski.sk

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9

Pozvánka Zhromaždenie delegátov SZVW

Z h r o m a ž d e n i e  d e l e g á t o v  S Z V W  sa uskutoční v sobotu 13. júna 2020 o 13,oo hod. v  Klube vodného lyžovania a vodných športov Piešťany (Rekreačná ulica)

Video odkaz

Video odkaz prezidenta IWWF – José Antonio Pérez Priego

Posunutie termínu MS 2019 wakeboard / wakeskate

2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships Rescheduled  Dear Friends, In light of current events affecting most countries, the IWWF and Thailand Extreme Sports Association (TESA) have agreed to reschedule the 2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships, originally planned for September 2020, to 25th – 31st January 2021.  The event will be held at ESC Thai Wake Park, located in the[…] čítať ďalej

Sezóna 2019

Vďaka svojim úspešným reprezentantom ostáva slovenské vodné lyžovanie aj v roku 2019 v popredí Svetového vodného lyžovania a to vo všetkých svojich odvetviach: vodné lyžovanie za člnom, vodné lyžovanie a wakeboarding za vlekom, wakeskating za vlekom. Vodné lyžovanie za vlekom Jednou z najvýraznejších postáv slovenského vodného lyžovania je Alexander Vaško ml., člen Klubu vodného lyžovania TRIXEN Košice. V roku 2019 bol[…] čítať ďalej

Sezóna v plnom prúde

Sezóna 2019 je v plnom prúde, momentálne nás čakajú tieto preteky : Práve prebiehajú: Majstrovstvá sveta open za člnom- výsledky ako aj online vysielanie nájdete tu 25.-28.7.- Majstrovstvá Európy open – wakeboard / wakeskate za vlekom- výsledky ako aj priebeh môžete sledovať tu Preteky, ktoré už máme za sebou: Wakeboard/wakeskate za vlekom 20.6.2019- INTL 4 STAR Wakelake Golden Trophy –[…] čítať ďalej