Aktuality

Alexander Vaško vytvoril nový svetový rekord v akrobatickej jazde

V spolupráci s Magistrátom mesta Košice, MÚ Mestskej časti Nad jazerom a Slovenským zväzom vodného lyžovania a wakeboardingu zorganizoval uplynulý víkend Klub vodného lyžovania Trixen Košice medzinárodné preteky vo vodnom lyžovaní za vlekom Slovak Open 2021. 

Kvôli celosvetovej pandemickej situácii však žiaľ do Košíc viaceré výpravy tento rok neprišli. Na poslednú chvíľu svoju účasť odriekli reprezentácie Bieloruska, Rakúska a Poľska. V Košiciach sme tak o to srdečnejšie privítali aspoň oklieštené tímy Nemecka a Izraelu.

Alexander Vaško: „ Aj keď nám účasť na poslednú chvíľu odriekli reprezentanti Bieloruska, Poľska či Rakúska, na košickom Jazere sme opäť videli množstvo nádherných výkonov a prekrásnych súbojov. Je pre nás veľkým potešením, že to bolo aj vďaka slovenským reprezentantom. Som rád, že sa podarilo zorganizovať podujatie na tej najvyššej úrovni, za čo sme dostali poďakovanie aj od člena svetového koncilu Maoza Tala z Izraela. Tou najkrajšou odmenou bola aj divácka účasť a nový svetový rekord Alexandra Vaška v akrobatickej jazde výkonom 8530 bodov. V disciplíne skoky pridal nový vysoko kvalitný slovenský rekord a zároveň rekord košického mostíka skokom dlhým 65,30 metra, pričom k vyrovnaniu svetového rekordu mu chýbalo len 20 cm. V open kategórii mužov v slalome zvíťazil, po nádhernom súboji s vynikajúcim slalomovým špecialistom Izraelčanom Avim Levym, náš slovenský reprezentant, len 19 ročný Samuel Saxa.“

Alexander Vaško: „V prvom rade by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali pri organizácii pretekov. Predovšetkým všetkým členom Trixenu, ale aj rodičom pretekárov a mnohým ďalším, ktorí nám nezištne pomohli. Fotky aj videá z podujatia sú toho neklamným dôkazom. 

Hlavne naši mladí pretekári vytvorili množstvo nových slovenských či osobných rekordov a zároveň mohli vidieť krásne a hodnotné výkony svojich starších oddielových a reprezentačných kolegov a vzorov, a to je asi to najpozitívnejšie. Celá súťaž dopadla na výbornú, o čom svedčia mnohé slová chvály zahraničných rozhodcov, samotných športovcov, divákov a fanúšikov, ktorí sa na jednotlivé zápolenia prišli pozrieť a vytvorili skvelú atmosféru za čo im samozrejme ďakujeme.”

Poďakovanie patrí aj našim partnerom, ktorí nám pri organizácií tohto podujatia veľmi pomohli, či už finančne alebo materiálnou pomocou. 

Ďakujeme!

Partneri podujatia
Mesto Košice, Miestny úrad Mestskej časti Nad jazerom, Antik telecom, Felbermayr, Autorizovaný predajca vozidiel Jaguar a Land Rover Tempus Car Košice, Alevax (reklamná spoločnosť), Spedos, IQ SERVIS, a.s., Aries – donáška & catering, Košická záchranka, Žeriavy Košice

Výsledky:

https://iwwfed-ea.org/cableski/21SVK002C/

On line prenos: https://www.youtube.com/watch?v=dA_ggiTXLG0  

Foto z podujatia: https://www.facebook.com/media/set?vanity=milan.vass2&set=a.6164876276870730

foto: Milan Vass

Video akrobatickej jazdy Alexandra Vaška v novom svetovom rekorde:
https://wetransfer.com/downloads/e0dcb907ee22e074ab0463fafe9b674620210802133630/92ecec6cfefb10c315c5e7131dc793e320210802133645/8cb763

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

IWWF EMS

Nová stránka medzinárodnej federácie https://ems.iwwf.sport/

MImoriadne zasadnutie ZD

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW. 13.8.2020 o 16:00 v klube vodného lyžovania Piešťany (Rekreačná ulica 23) Program: Prerokovanie Výročnej správa s dodatkom audítora so súladom s účtovnou závierkou 2. Úprava rozpočtu vzhľadom na novelu zákona zo 4.6.2020 a Covid-19 3.Rôzne

Sponzorské zmluvy

Nakoľko Informačný systém športu disponuje funkčným registrom zmlúv, stráca účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude[…] čítať ďalej

Pozvánka Zhromaždenie delegátov SZVW

Z h r o m a ž d e n i e  d e l e g á t o v  S Z V W  sa uskutoční v sobotu 13. júna 2020 o 13,oo hod. v  Klube vodného lyžovania a vodných športov Piešťany (Rekreačná ulica)

Video odkaz

Video odkaz prezidenta IWWF – José Antonio Pérez Priego

Posunutie termínu MS 2019 wakeboard / wakeskate

2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships Rescheduled  Dear Friends, In light of current events affecting most countries, the IWWF and Thailand Extreme Sports Association (TESA) have agreed to reschedule the 2020 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships, originally planned for September 2020, to 25th – 31st January 2021.  The event will be held at ESC Thai Wake Park, located in the[…] čítať ďalej