MImoriadne zasadnutie ZD

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW.

13.8.2020 o 16:00 v klube vodného lyžovania Piešťany (Rekreačná ulica 23)

Program:

  1. Prerokovanie Výročnej správa s dodatkom audítora so súladom s účtovnou závierkou
    2. Úprava rozpočtu vzhľadom na novelu zákona zo 4.6.2020 a Covid-19
    3.Rôzne

Publikované 11.08.2020 21:23 | trvalý odkaz