Pozvánka Zhromaždenie delegátov SZVW

Z h r o m a ž d e n i e  d e l e g á t o v  S Z V W

 sa uskutoční v sobotu 13. júna 2020 o 13,oo hod.

v  Klube vodného lyžovania a vodných športov Piešťany

(Rekreačná ulica)

Publikované 02.06.2020 19:43 | trvalý odkaz